Page 1 - Μάιος - Ιούνιος 2016
P. 1
Μάιος- Ιούνιος 2016 Λουδοβίκου 1 & Πλ.Οδησσού, 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ . 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Όπως είναι γνωστό το τραγούδι ταγωγή τους από τη Χρυσή Ορδή, ένα «1944», που εκπροσώπησε την Ου- κράτος που προέκυψε από τη διάσπα- κρανία στη φετινή EUROVISION, ή- ση της Μογγολικής Αυτοκρατορίας ταν εκείνο που την τελευταία στιγμή (1294) και προήλθε από την ανάμιξη κατόρθωσε να κατακτήσει την πρώτη των Μογγόλων του Καζακστάν με τους θέση, υποστηριζόμενο κυρίως από Τούρκους του Καυκάσου και τους την ψήφο του κοινού. Βούλγαρους του Βόλγα. Το τραγούδι αυτό, που ήταν ένας Η Χρυσή Ορδή, έμεινε ενωμένη μέχρι θρήνος για τους κυνηγημένους Τά- το 1440, οπότε διασπάστηκε σε μικρό- ταρους και η ιστορία της «ξεριζω- τερες ταταρικές οντότητες, τα Χανάτα. μένης» προγιαγιάς της τραγου- Τον επόμενο αιώνα (16 ), όλα τα Τατα- ο δίστριας (η οποία ήταν η ίδια που έ- ρικά Χανάτα καταλύθηκαν από τους γραψε και τους σχετικούς στίχους), Ρώσους, πλην αυτού της Κριμαίας, κυ- από την Κριμαία, προκάλεσε πολλές ρίως χάρη στην υποστήριξη της Οθω- αντιδράσεις και δυσαρέσκεια, κυρί- μανικής Αυτοκρατορίας, η οποία το ως από τη Ρωσική Ομοσπονδία, η ο- χρησιμοποιούσε για ανάσχεση της ρω- ποία μίλησε για πολιτική νίκη και σικής επέκτασης στη Μαύρη Θάλασσα. όχι για νίκη της τέχνης, επισημαί- Όμως και το Χανάτο της Κριμαίας δεν νοντας ταυτόχρονα τον προδοτικό μπόρεσε να επιβιώσει, είτε αυτόνομα, ρόλο των προγόνων της ερμηνεύτρι- είτε υπό την επικυριαρχία της Οθωμα- ας κατά την περίοδο της Ναζιστικής νικής Αυτοκρατορίας, πέραν του 1873 Κατοχής. και τούτο επειδή η τσαρίνα Μεγάλη Αι- Πριν, όμως, καταλήξουμε και εμείς κατερίνη, θέλοντας να επεκτείνει την σε κάποιο αυθαίρετο συμπέρασμα, αυτοκρατορία της προς το Νότο και να θα ήταν εξαιρετικά διαφωτιστικό να αποκτήσει λιμάνι στη Μαύρη Θάλασ- θυμηθούμε την ιστορική πορεία των σα, με όλα τα στρατηγικά πλεονεκτή- Τατάρων για να κατανοήσουμε κα- ματα αυτής της επέκτασης, κατέλαβε λύτερα και το ρόλο αυτών. την Κριμαία, την οποία εποίκησε με Οι Τάταροι, έλκουν την ιστορική Ρώσους γεωργούς και κτηνοτρόφους. κα-
   1   2   3   4   5   6